Kirol federatuen etenda

Egun on,

38/2020 DEKRETUA, azaroaren 6koa, lehendakariarena, zeinaren bidez honako dekretu hau aldatzen baita: 36/2020 Dekretua, urriaren 26koa, lehendakariarena, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko, jakinarazten dizuegu azaroaren 7tik aurrera, (indarrean jartzen den egunetik aurrera) kirol federatuaren jarduera, etenda geratzen da beste abisu bat eman arte, salbuespen moduan ez dira etenda geratuko lehiaketa profesional eta erdiprofesionalean hasita dauden taldeen entrenamenduak eta lehiaketak.

Agur bat,

OHARRA - eskola-kirola

Egun on,

38/2020 DEKRETUA, azaroaren 6koa, lehendakariarena, zeinaren bidez honako dekretu hau aldatzen baita: 36/2020 Dekretua, urriaren 26koa, lehendakariarena, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko, jakinarazten dizuegu azaroaren 7tik aurrera, (indarrean jartzen den egunetik aurrera) eskola-kirolaren jarduera, hau da, derrigorrezko eskolatze-aldian eskola-orduetatik kanpo ikasleek egiten duten kirol-jarduera, etenda geratzen da beste abisu bat eman arte.

Agur bat,

36/2020 DEKRETUA, 2020ko urriaren 26koa, lehendakariarena

36/2020 DEKRETUA, 2020ko urriaren 26koa, lehendakariarena

 1. Kirol-instalazioak eta kirol-lehiaketak, -ekitaldiak eta -ikuskizunak egitea.

 1. Taldeko edozein kirol-jarduera eten egiten da. Bakarka bakarrik egin ahal izango da kirola. Salbuetsita daude gimnasioetan programatutako ikastaroak edo jarduerak, betiere maskara erabilita, bai eta lehiaketa profesionalean edo erdi-profesionalean murgilduta dauden taldeen entrenamenduak eta kirol-lehiaketak ere.

  Talde federatuen edo eskolakoen kirol-entrenamenduak baimenduta daude, seiko taldeetan.

  Eten egiten da profesionala edo erdi-profesionala ez den talde federatuen lehiaketa, bai eta 2007. urtean eta hurrengoetan jaiotako ikasleek parte hartzen duten eskola-kiroleko lehiaketak ere, hau da, eskola-orduetatik kanpo eta eskolatze-aldian (16 urtera arte) ikastetxeetan, kirol-instalazio publikoetan edo pribatuetan (kirol-klubetan, esaterako) egiten diren kirol-jarduera antolatuak.

 2. Kirol-instalazioetan, baimenduko den gehieneko edukiera izango da instalazioaren edukiera baimenduaren % 50. Taldean ematen diren eskoletan, gehienezko parte-hartzaile kopurua 6 lagunekoa izango da talde bakoitzeko, eta eskola ematen den espazioan puntu honetan ezarritako gehieneko edukiera errespetatuko da.

 3. Espazio itxietan egiten diren lehiaketek, ekitaldiek eta kirol-ikuskizunek arriskuak murrizteko plan bat izan beharko dute, eta Osasun Publikoaren Zuzendaritzak ebaluatuko du plan hori. Nolanahi ere, baimendutako edukieraren % 50eko edukiera izan dezakete, gehienez ere 400 pertsonakoa. Instalazioetan pertsonen arteko segurtasun-distantzia mantentzeko beharrezko neurriak ezarri beharko dira, edo, halakorik ezean, babes fisikorako neurri alternatiboak baliatuko dira. Maskara erabiltzea nahitaezkoa izango da, nahiz eta pertsonen arteko segurtasun-distantzia 1,5 metrokoa izan. (Bizikidetza-unitateen kasuan izan ezik, halakoetan ondoz ondoko eserlekuetan eseri ahalko dira eta). Ikus-entzuleak eserita egon beharko dira eta aulkia aurrez esleitzea eskatuko da.

 4. Aire zabalean egiten diren lehiaketek, ekitaldiek eta kirol-ikuskizunek arriskuak murrizteko plan bat izan beharko dute, eta Osasun Publikoaren Zuzendaritzak ebaluatuko du plan hori. Nolanahi ere, baimendutako edukieraren % 50eko edukiera izan dezakete, gehienez ere 600 pertsonakoa. Instalazioetan pertsonen arteko segurtasun-distantzia mantentzeko beharrezko neurriak ezarri beharko dira, edo, halakorik ezean, babes fisikorako neurri alternatiboak baliatuko dira. Maskara erabiltzea nahitaezkoa izango da, nahiz eta pertsonen arteko segurtasun-distantzia 1,5 metrokoa izan. (Bizikidetza-unitateen kasuan izan ezik; horiek ondoko eserlekuetan eseri ahalko dira). Ikus-entzuleak eserita egon beharko dira eta aulkia aurrez esleitzea eskatuko da.

 5. Aire zabaleko kirol-lehiaketak publikoarekin egiteko, hala nola arraunketa, atletismoa, bideko txirrindularitza, automobil-rallyak eta antzekoak, arriskuak murrizteko plan bat eduki beharko da, Osasun Publikoko Zuzendaritzak ebaluatuko duena. Dena den, ekitaldia gauzatuko den espazioa edo ibilbidea aurrez mugatuko da, eta espazio edo ibilbide bakoitzean gehienez ere 600 pertsona baimenduko da. Bertaratzen diren edo parte hartzen duten pertsonen artean 1,5 metroko distantzia fisikoa mantenduko da, eta maskara nahitaez erabili beharko da.


ARRAIBIDEAK JARDUERA FISIKOA ETA KIROL NORMALTASUN BERRIA: 2020ko URRIAREN 26a (Eusko Jaurlaritza)

KIROL-INSTALAZIOAK
Praktikatu ahal izango du era indibidualeko kirola.
Baimendutako leku|edukiera handiena|maximoa izango da bere baimendutako edukieraren ehuneko 50etako
Talde-eran ematen diren klaseetan, parte-hartzaile-kopuru handiena 6 pertsonako izango da taldeagatik.
 • % 50en edukiera handienarekin.
 • Talde bat baino gehiago batera egon ahal izanez.
 • Bat edo bat arduraduna talde bat baino gehiagorekin egon ahal izanez, taldeen eta pertsonaren arteko kontaktua edo arduradunak beren diren pertsonarik ez baimenduz.

ENTRENAMENDUAK ETA LEHIAKETAK PROFESIONALAK ETA ERDIPROFESIONALAK 

Profesional-kontzeptua eta urriaren 26ko Dekretuko irudiak diharduen Erdiprofesionala:

Lehiaketa Profesionala: Futbola: Santander Liga eta Smartbank Liga eta Saskibaloia: Lotzen ditu Endesa (ACB-a), baita ere ekipamendu hauek parte hartzen duten nazioarteko lehiaketak.

Lehiaketa Erdiprofesionala: Egutegi ofizialaren estatuko eta nazioarteko lehiaketa desberdinak baita ere Euskal federazio egokiak antolatutako maila handieneko lehiaketak, haiek guztiak kategoria absolutuan. Atal honetan geratzen dira kirol autoktonoko kategoria absolutuko maila handieneko lehiaketak sartuta.

Entrenamenduak eta kiroletako lehiaketak baimentzen dira. Hauek mugarik gabe entrenatu ahal izango dute taldeetako eta higikortasun-murrizketarik gabe.

ENTRENAMENDUAK eta LEHIAKETAK FEDERAZIOAN ELKARTUTA

Huts egiten du federazioan elkartutako aurreko puntuan jasota ez dagoen kirolaren lehiaketa.

Badaude federazioan elkartutako kirol entrenamenduak baimenduta 6 pertsonako taldeengan.

 • Talde bat baino gehiago batera egon ahal izanez.
 • Bat edo bat arduraduna talde bat baino gehiagorekin egon ahal izanez. 
 • Mozorro-erabilera nahitaezkoa izango da jarduera fisikoaren espezifikoa den unean izan ezik.
 • Higikortasuna bere udalera eta federazioan elkartutako kirolerako mugakidera murriztuta geratzen da.
Federazioan elkartutako lizentziak indarrean egon behar izango du eta 26.10.2020-aren aurrekoa izan

IKASLEA DEPORTA DEZAN

Baimentzen dute eskola-kirol entrenamenduak indibidual bezalako taldeko hainbeste.

Lehiaketa eskola-kirolean eteten da (jaiotako ikasleak parte dezaten eta 2007an jaiota eta ondorengo).

Jardueretan eta/edo talde-eran ematen diren entrenamenduetan: 
 • Ikastetxeetan emandakoek beretan ezarritako protokoloak errespetatu behar izango dituzte
 • Gainerako instalazio bai publiko bai pribatuetan, parte-hartzaile-kopuru handiena6 pertsonako izango da taldeagatik; Talde bat baino gehiago batera egon ahal izanez; Bat edo bat arduraduna talde bat baino gehiagorekin egon ahal izanez, taldeen eta pertsonaren arteko kontaktua edo arduradunak beren diren pertsonarik ez baimenduz.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

 Eskola Kirola:
 • Ez lehiaketa.
 • Udal mugakideen artean soilik lekualdatzeak.
 • Taldeagatiko maximoa 6 pertsona edo entrenatzaile bat.
 • 6 pertsonako talde bat baino gehiago bat edo bat entrenatzailearekin espazio berean (leku|edukierahandienak|maximoak errespetatuz) egon daiteke.
Federazioan elkartutako kirola:
 • Udal mugakideen artean lekualdatzeak soilik.
 • 6 pertsonako entrenamendu handieneko|maximokoeta entrenatzaile bateko taldeak edo entrenatzailea.
 • 6 pertsonako talde bat baino gehiago bat edo bat entrenatzailearekin espazio berean (leku|edukierahandienak|maximoak errespetatuz) egon daiteke.
Lehiaketa:
 • Etenda geratzen dira: 
                  Eskola-kirol lehiaketak.
                          Federazio-lehiaketa
                          Ez profesional edo erdi profesionalak.
 • Baimentzen dira lekualdatzea entrenatzeko eta lehiatzeko bere herritikkanpo kirolari profesional edo erdiprofesionaleko.

GALDERETARAKO OHIKO ERANTZUNAK (Eusko Jaurlaritza)

Zer hartzen da udal mugakiderik? Itsasadarra bi udalen artean badago, higikortasuna baimentzen da? (Eredua: Erandio eta Bilbo edo Getxo eta Portugalete) 2.3 artikuluan justifikatutako kasuetan.

Bada bizilekuko zuzeneko bideagatik, beste udal ez mugakide batzuengatik pasatu gabe, lortzen denaren alboko udala. Ereduari dagokionez, bai Erandio-ren eta Bilboren arteko higikortasuna edo Getxo eta Portugalete baimentzen da)

Nire taldearekin entrena dezaket eta alderdirik joka dezaket?

Entrenamenduak eta lehiaketa profesional edo erdiprofesionaleko murgildutako taldeetako kiroletako lehiaketak baimentzen dira.
Profesional edo erdiprofesionala ez den federazio-lehiaketa, eskola-kiroleko lehiaketa bezala horrela, etenda geratzen da.
Badaude federazioan elkartuta edo eskola taldeetako kiroleko, baina sei pertsonako taldeengan baimenduta entrenamenduak eta indibidual.

Alderdi bat jokatzeko beste udal batera mugi naiteke?

Lehiaketa profesional edo erdiprofesionaletan soilik.

Zer ulertzen da kirolari erdiprofesional bezala?

Haiek dira estatuko eta nazioarteko lehiaketa desberdinetan egutegi ofizialean, Euskal federazio egokiak antolatutako maila handieneko lehiaketak bezala horrela, guztiak parte duten kirolariak kategoria absolutuan. Atal honetan geratzen dira kirol autoktonoko kategoria absolutuko maila handieneko lehiaketak sartuta.

Beste herri bateko kiroldegirako kiroletako jarduera egitera joan naiteke?

Bai, herri mugakidea bada soilik.

ERTZAINTZAREN ETA UDALTZAINGOAK APLIKAZIO IRIZPIDEAK OSASUN-ALARMAREN gaineko : 2020ko urriaren 27a

Udal bizilekuko edo mugakidetik kanpo entrenatzera joan naiteke?

Ez, kirolari profesional, erdi profesionaleko, Basque Team-eko edo Goi-Mailako egiaztapena eduki ezean. Lehiatu ahal izango dira eta entrenatu mugarik gabe taldeetako eta higikortasun-murrizketako

Zer ulertzen da kirolari erdi profesional bezala?

Euskaldun egokia dira egutegi ofizialaren estatuko eta nazioarteko lehiaketa desberdinetan parte hartzen duten kirolariak baita ere federazioak antolatutako maila handieneko lehiaketak, haiek guztiak kategoria absolutuan. Atal honetan geratzen dira kirol autoktonoko kategoria absolutuko maila handieneko lehiaketak sartuta.

Beste herri bateko kiroldegirako kiroletako jarduera egitera joan naiteke?

Bai, herri mugakidea bada soilik.